Medisinske forberedelser

Listen over ting som kan gå galt på tur er lang. Heldigvis er listen over ting som sansynligvis går galt en god del kortere. Med gode forberedelser, læring fra andres erfaringer og gode venner med legeutdannelse kan man også begynne å føle seg komfortabel med konsekvensene av at noe kommer til å gå galt. I [...]