Hvorfor Lasirene?

Kan man endre navn eller døpe om en båt? Vår forrige båt, som vi solgte med tunge hjerter og tårer i øyekroken, het Svai. Det var et navn vi var blitt veldig glade i og fortrolige med. Det ble derfor tidlig "bestemt" at båten vi skulle seile Stillehavet med også skulle hete "Svai", eller gjerne [...]